BEGELEIDING
Als u voor de eerste afspraak komt wordt uitgebreid gesproken over uw gezondheid in het algemeen, uw voedings- en beweegpatroon (leefstijl) en uw klachten. Er wordt ook gesproken over het doel van de verandering van uw leefstijl. Met elkaar wordt gekeken naar hoe dit doel te bereiken is en welke knelpunten er mogelijk zijn om dit doel te bereiken. Na dit gesprek ontvangt u per post een advies waarmee u de komende tijd aan de slag kunt gaan. Tijdens de vervolgconsulten wordt het advies besproken en vragen beantwoord. Het blijkt in de praktijk dat mensen steun ervaren aan ons als 'coach' om te helpen bij het nemen van stappen voor het veranderen van de leefstijl. Ik werk ondersteunend aan het versterken van de motivatie en geef graag ideeën om veranderingen mogelijk te maken.

Vaak adviseer ik ook kruiden sinds ik een 3 jarige kruidenopleiding in 2013 heb afgerond.

Het advies kan zo nodig ook aangevuld worden met voedingssupplementen om het lichaam te ondersteunen en een beter resultaat te bereiken.

Telefonische consulten en e-mailconsulten behoren ook tot de mogelijkheden voor een advies en/of begeleiding.

 

 
KLACHTEN

Als u het niet eens bent met de manier waarop ik met u ben omgegaan, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met mij. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt U zich richten tot www.klachtenloketparamedici.nl