Rudolf Steiner is de grondlegger van de Antroposofie. Hij heeft de natuurwetenschappen verruimd met wetenschappen van de geest. Antroposofie ziet de wereld niet alleen als een werkelijkheid die je door alleen maar tellen, wegen en meten kunt kennen of verklaren.

Ze gaat uit van een niet-materiële werkelijkheid, een geestelijke realiteit, die een geheel vormt met alles wat onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen. Rudolf Steiner leefde van 1861 tot 1925, hij was wetenschapper, filosoof en kunstenaar.

Vanuit deze 3 richtingen heeft hij veel ontwikkeld ten behoeve van de mens en de maatschappij zoals de antroposofische gezondheidszorg. Verder ook het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw en de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, de zogenoemde heilpedagogie. Hij heeft ook op het gebied van de wetenschap en kunst veel ontwikkeld, voorbeelden zijn natuurwetenschappelijk onderzoek, de euritmie, de spraak- en toneelkunst en de architectuur. Over de hele wereld zijn tal van mensen vanuit de antroposofie beroepsmatig aan het werk.

Het mensbeeld vanuit de antroposofie is 4 ledig, namelijk het fysieke lichaam(de materie waarmee het lichaam is opgebouwd en de aan die materie gebonden natuur- en scheikundige wetten), het levenskrachtenlichaam (als drager van de krachten achter groei en stofwisseling), de ziel (drager van driften, begeerten, emoties en primaire denkimpulsen) en de geest (het eigenlijke zelf, Ik of de individualiteit, drager van de menselijke biografie).

In de gezondheidszorg wordt gewerkt met dit 4 ledig mensbeeld. Bij ziekte is er sprake van een disbalans op één of meerdere gebieden. Zo kan bij vermoeidheid gezocht worden naar versterkingsmogelijkheden van de levenskrachten, maar ook bijvoorbeeld het reduceren van zintuigindrukken.

Voor voedingsmiddelen is er een keuze uit produkten van de reguliere landbouw (met gebruik van kunstmest, beschrijdingsmiddelen, kunstlicht e.d.) of van de biologische landbouw (met gebruik van koemest, natuurlijke bestrijdingsmiddelen) of van de biologisch dynamische landbouw.

De Biologisch dynamische landbouw is ook ontwikkeld door Rudolf Steiner. Biologisch dynamische producten zijn te herkennen aan het Demeter keurmerk. Bij deze landbouw- en veeteelt-methode wordt er vanuit gegaan dat de aarde én de kosmos (met haar planeten, de zon en de maan) samen krachten genereren die van essentieel belang zijn voor een gezonde ontwikkeling van plant en dier (en mens).

Het Louis Bolkinstituut werkt o.a. aan het inzichtelijk maken van deze krachten. Wij hopen dat de uitslagen van dit soort onderzoeken uiteindelijk het kwaliteitsoordeel wat nu aan voeding wordt gegeven kan verruimen. Want voeding is meer dan een pakket bouwstenen (zoals eiwitten, vitaminen en mineralen). Biologisch dynamische gewassen zijn zeer levenskrachtig. Een sterke levenskracht in een gewas is onder meer meetbaar aan het goede afweermechanisme dat deze gewassen hebben in tegenstelling tot de meeste kasplantjes uit de reguliere landbouw. Biologisch dynamische producten worden gecontroleerd door de skal en de bd-vereniging. Bekende biologisch dynamische merken zijn o.a. Luna e Terra en Akwarius.