VERGOEDINGEN

De diëtist wordt vanuit de basisverzekering 3 uur per jaar vergoed. Hierop is uw eigen risico van toepassing (in 2019 is dit € 385,-- m.u.v. Diabetes, COPD en CVRM zie *). Voor jongeren tot 18 jaar wordt geen eigen risico verrekend, de consulten zijn daarom kosteloos.

Vele zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering ook nog extra consulten; Hier kunt u uw polis op nakijken.

* Bij 3 aandoeningen (Diabetes, COPD en cardiovasculaire problemen) kunt u dieetadvies zonder verplicht eigen risico vergoed krijgen, mits uw huisarts een samenwerkingsverband met mij heeft via de Ketenzorg. Ik heb dit samenwerkingsverband met de artsen van het Antroposofisch Therapeuticum Leiden.

Ik ben ook gecertificeerd antroposofisch diëtist. Diverse zorgverzekeraars vergoeden deze consulten vanuit de alternatieve polis. Kijk hier uw polis op na. Hiervoor kan het van belang zijn om te weten dat er erkenning van de beroepsvereniging wordt geëist, dat is de NVDA.Op deze vergoeding is uw eigen risico niet van toepassing.

Ik kan U ook telefonisch ondersteunen bij het uitzoeken van de vergoedingsregeling.

Kijkt u voor de vergoedingen in 2019 bovenop de 3 uur vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering naar de volgende website:

www.nvdietist.nl/images/Zorgverzekering/2019/Dietetiëk_vanuit_de_AV_2019.pdf

 

TARIEVEN

Het uurtarief in 2019 is per zorgverzekeraar wisselend tussen € 58,60 en € 62,64.
Voor het eerste consult wordt meestal 90 minuten gerekend. Dit is 1 uur directe tijd en een 1/2 uur indirecte tijd voor het persoonlijke voedingsadvies.

Telefonische vervolgconsulten en vervolgconsulten via de e-mail behoren ook tot de mogelijkheden; declaraties zijn per 15 minuten.
    
Vervolgconsulten duren meestal 15 - 30 minuten.

Na de 3 uur vergoeding uit de basisverzekering is soms vanuit de aanvullende verzekering nog een budget te besteden. Indien U geen aanvullende verzekering heeft of indien uw aanvullende verzekering opgebruikt is ontvangt u een nota van mij die u zelf dient te betalen.
Mijn uurtarief hiervoor is € 80,--

VERWIJSBRIEFJE

Enkele zorgverzekeraars eisen een verwijsbrief in mijn dossier, dit zijn: CZ, Delta Lloyd, OHRA en de Friesland. Ik wil u verzoeken deze mee te nemen bij het eerste consult. Gegevens op de verwijsbrief: van de arts de naam, AGB code, de diagnose, (digitale) handtekening én datum van de verwijzing; van de patiënt de naam, het adres, de geboortedatum en het inschrijfnummer van de verzekerde of bsn nummer.

DIEETVERGOEDING

Verschillende diëten zijn een aftrekpost voor uw aangifte bij de belastingdienst. Kijk hiervoor op de website van de belastingdienst.