VERGOEDINGEN

De diëtist wordt vanuit de basisverzekering 3 uur per jaar vergoed. Hierop is uw eigen risico van toepassing (in 2024 is dit € 385,-- m.u.v. Diabetes Mellitus type II, COPD en CVRM zie *). Voor jongeren tot 18 jaar wordt geen eigen risico verrekend, de consulten zijn daarom kosteloos.

Enkele zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering ook nog extra consulten na de vergoeding van 3 uur; Hier kunt u uw polis op nakijken.

* Bij 3 aandoeningen (Diabetes type II, COPD en cardiovasculaire problemen (CVRM)) kunt u binnen praktijk De Lichter een dieetadvies zonder verrekening met verplicht eigen risico vergoed krijgen vanwege de ketenzorg. 

Ik kan U ook telefonisch ondersteunen bij het uitzoeken van de vergoedingsregeling.

Voor de vergoedingen in 2024 bovenop de 3 uur vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering kunt u informatie opvragen bij uw zorgverzekeraar

 

TARIEVEN

Het uurtarief in 2024 is per zorgverzekeraar wisselend, gemiddeld € 78,--
Voor het eerste consult wordt meestal 90 minuten gerekend. Dit is 1 uur directe tijd en een 1/2 uur indirecte tijd voor het persoonlijke voedingsadvies.

Telefonische vervolgconsulten en vervolgconsulten via de e-mail behoren ook tot de mogelijkheden; declaraties zijn per 15 minuten.
    
Vervolgconsulten duren meestal 15 - 30 minuten.

Na de 3 uur vergoeding uit de basisverzekering is soms vanuit de aanvullende verzekering nog een budget te besteden. Indien U geen aanvullende verzekering heeft of ontvangt u een nota van mij die u zelf dient te betalen. U ontvangt ook een nota als u niet vanuit de basisverzekering wil declareren.
Mijn uurtarief hiervoor is € 75,-- en dus per 15 minuten € 18,75.

VERWIJSBRIEFJE

Enkele zorgverzekeraars eisen een verwijsbrief in mijn dossier, dit zijn: CZ, Delta Lloyd, OHRA en de Friesland. Ik wil u verzoeken deze mee te nemen bij het eerste consult. Gegevens op de verwijsbrief: van de arts de naam, AGB code, de diagnose, (digitale) handtekening én datum van de verwijzing; van de patiënt de naam, het adres, de geboortedatum en het inschrijfnummer van de verzekerde of bsn nummer.

DIEETVERGOEDING

Verschillende diëten zijn een aftrekpost voor uw aangifte bij de belastingdienst. Kijk hiervoor op de website van de belastingdienst.